Doelstelling van de Heemkundevereniging Borne

Het beheren, bevorderen, verzamelen en publiceren van de plaatselijke geschiedenis, oudheden, volkskunde en cultureel erfgoed. Het maken van studies en het opwekken van belangstelling voor historie, recht en volkskunde in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder van de gemeente Borne en zijn omgeving. Inspiratie is de sleutel tot behoud en ontwikkelen van het erfgoed van Borne dat een onderdeel is van cultuureducatie.

Wat betekent Heemkunde?

Heemkunde is kennis van en onderzoek naar de eigen natuurlijke leefomgeving. Het gaat vaak om de bestudering door inwoners van deze omgeving in al zijn aspecten. Deze studie is in hoofdzaak gericht op historie, archeologie, volkskunde, streektaal en monumentenzorg. Zo is er binnen de heemkunde voor elk wat wils, ongeacht opleiding of leeftijd.

Oprichting en beginhistorie van de Heemkundevereniging Borne

Op verzoek van de burgemeester van Borne, drs.J.W.J.M.van Bemmel, tevens voorzitter van de in 1959 opgerichte Stichting Bussemakerhuis, kwamen op 17 september 1962 de ” Vrienden van het Bussemakerhuis ” bijeen. Deze groep mensen stelde zich ten doel de historie van Borne uit te dragen. ” Meester ” G.J.H.Dijkhuis werd voorzitter en een jaar later werd G.J. ten Voorde secretaris en H.Hulshoff penningmeester.

Statuten

In de aanhef staat: Statuten Heemkundevereniging Bussemakerhuis
Vroeger genaamd Vereniging Vriendenkring Bussemakerhuis, opgericht: 17 september 1962
In 2012 bestond de vereniging 50 jaar
Vaststellen statuten: akte notaris Kuhlmann, Borne 1 mei 1979
Naamswijziging: akte notaris Hulshof, Borne 12 augustus 1991
Statutenwijziging 2 april 2014, akte notaris Hulshof te Borne.
De naam ” Vereniging Heemkundevereniging Bussemakerhuis” is veranderd in “Heemkundevereniging Borne”.
De statuten waarin de gebruikelijke zaken artikelgewijs beschreven zijn, liggen ter inzage bij de secretaris van de vereniging.

Wat kunt u van de vereniging verwachten?

  • het verzorgen en houden van lezingen, exposities, excursies en fiets / wandeltochten
  • het beschikbaar stellen en toegankelijk maken van archief materiaal en documentatie
  • het verrichten van onderzoek en bewerken van historische bronnen en archief materiaal
  • het organiseren van ledenactiviteiten en publiceren van facetten van verleden en heden
  • het geven van toekomst visie en meewerken aan het behoud van cultuurhistorische elementen