Boorn & Boerschop verenigingsblad, is een periodieke uitgave van de Heemkundevereniging Borne

In dit blad worden artikelen opgenomen met betrekking tot historie, recht en volkskunde, in het bijzonder die van Borne, Zenderen en Hertme. Het blad verschijnt 3 keer per jaar in A4 formaat, en bestaat uit 32 pagina’s met een grote verscheidenheid aan artikelen over onze leefomgeving door de loop van vele jaren heen. Het Boorn & Boerschop redactie team is opgericht op 18-04-1991. Eind 2010 wordt er in de uitgave van de 20e jaargang hier extra aandacht aan besteed. Op 7 december is onder het genot van een hapje en drankje in het Bussemakerhuis de 20e editie overhandigd aan Mw. T. van Capelleveen. Felicitaties werden gedaan aan de redactieleden voor hun toewijding, kennis, inzet en het uitbrengen van een prachtig jubileumnummer!

In al die jaren heeft de verenigingsredactie ervoor gezorgd om historisch materiaal te verzamelen en te publiceren. Veel publicaties zijn nog voorhanden en worden middels deze site publiekelijk opengesteld. De auteursrechten van de artikelen blijft berusten bij de afzonderlijke auteurs. De redactie heeft haar uiterste best gedaan om rechthebbenden van het gepubliceerde fotomateriaal te achterhalen en hen in kennis te stellen van de publicatie ervan. Mocht u van mening zijn dat uw rechten kunt laten gelden op afgebeelde foto’s of foto materiaal, dan kunt u zich melden bij het bestuur van de vereniging. De Heemkunde vereniging is uiterst zorgvuldig in de verzameling, totstandkoming en publicatie van informatie op deze site. De vereniging sluit echter alle aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen die ontstaan uit het bezoeken van de site of de onbereikbaarheid van de site. De vereniging is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites of publicaties van derden. De Heemkunde site is voor persoonlijk gebruik en wordt niet voor commerciële doelen ten behoeve van derden beschikbaar gesteld. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten, te splitsen of te redigeren.Publicaties blijven eigendom van de auteur. Overname van artikelen, geheel of gedeeltelijk, is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de schrijver of de redactie van dit blad en met bronvermelding. De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten van illustraties volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Wie ondanks dat zekere rechten meent te hebben, kan zich wenden tot de uitgever.
Copyright Uitgaven: Heemkundevereniging Borne
Verspreiding: Boekhandel BRUNA, VVV en Museum Bussemakerhuis
en de penningmeester van de vereniging.

Als u lid wordt van onze vereniging dan ontvangt u het blad gratis.
Losse nummers kosten € 4,00  exclusief porto kosten.
Deze kunt u aanvragen bij het secretariaat.

Inzenden kopij voor Boorn & Boerschop per e-mail naar:
boornenboerschop@ziggo.nl of neem telefonisch contact op met
Redactie B&B 074 2664392. Jurrie Haak, van Deinsestraat 33, 7621XL Borne

Als extra service aan onze leden en bezoekers van deze website bieden wij u inzicht in alle jaargangen van Boorn & Boerschop die vanaf het jaar 1991 door onze redactie zijn samengesteld.
Hieronder vindt u de uitgaven van Boorn & Boerschop aan.
Geheel onderaan treft u de index per nummer aan.

Ga met de muiswijzer naar de gewenste jaargang en klik 1x op de linkermuisknop en de inhoud zal in Adobe Reader geopend worden.
Als u het programma Adobe Reader niet op uw computer geïnstalleerd heeft, download het dan via deze website: http://get.adobe.com/nl/reader/

Wij wensen u veel leesplezier!
Reacties, vragen of opmerkingen kunt u indienen bij de redactie via: boornenboerschop@ziggo.nl

Klik op onderstaande jaargangen om de inhoud van het blad te lezen!

Boorn&Boerschop Jaargang 1991 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 1992 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 1992 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 1993 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 1993 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 1994 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 1994 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 1995 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 1995 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 1996 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 1996 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 1997 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 1997 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 1998 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 1998 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 1999 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 1999 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 2000 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 2000 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 2001 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 2001 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 2002 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 2002 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 2003 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 2003 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 2004 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 2004 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 2005 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 2005 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 2006 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 2006 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 2007 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 2007 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 2008 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 2008 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 2008 nr 03
Boorn&Boerschop Jaargang 2009 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 2009 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 2009 nr 03
Boorn&Boerschop Jaargang 2010 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 2010 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 2010 nr 03
Boorn&Boerschop Jaargang 2011 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 2011 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 2011 nr 03
Boorn&Boerschop Jaargang 2012 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 2012 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 2012 nr 03
Boorn&Boerschop Jaargang 2013 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 2013 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 2013 nr 03
Boorn&Boerschop Jaargang 2014 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 2014 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 2014 nr 03
Boorn&Boerschop Jaargang 2015 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 2015 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 2015 nr 03
Boorn&Boerschop Jaargang 2016 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 2016 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 2016 nr 03
Boorn&Boerschop Jaargang 2017 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 2017 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 2017 nr 03
Boorn&Boerschop Jaargang 2018 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 2018 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 2018 nr 03
Boorn&Boerschop Jaargang 2019 nr 01
Boorn&Boerschop Jaargang 2019 nr 02
Boorn&Boerschop Jaargang 2019 nr 03
Boorn&Boerschop Jaargang 2020 nr 01

TITEL – ARTIKEL – AUTEUR – JAAR – NUMMER
Voorwoord H.A.M. Woolderink 1991 1
Van de redactie F.J. van Capelleveen 1991 1
Even terug kijken H.J.B.M. Velner 1991 1
Erve Mösselboer – Leven met graan W. Van Kuyk 1991 1
Allerzeelen W.J.H. IJzereef 1991 1
Bijen 1 W.J.H. IJzereef 1991 1
Restauratie Bussemakerhuis F.J. van Dijk 1991 1
Zo was ‘t, zo is ’t W.J.H. IJzereef 1991 1
Borne in de Prehistorie J. van Nuenen 1991 1
Schrijfwedstrijd over noaberschap W.J.H. IJzereef 1991 1
De fluit van Spanjaard J. Kleinman 1991 1
Een bloedig maaksmaal 1 M.G.E. van Harten Fransen 1991 1
Wie weet F.J. van Capelleveen 1991 1
Museumdorp Cloppenburg F.J. van Capelleveen 1991 1
Uit de archiefkast 1 G.P. ter Braak 1991 1
Leu kiekn bie de Hoge Brug G. Nijkamp 1991 1
Boekennieuws F.J. van Capelleveen 1991 1
Borne, Borne, Borne F.J. van Capelleveen 1991 1
Winterprogramma J. Niers 1991 1
Een bloedig maaksmaal 2 M.G.E. van Harten Fransen 1992 1
Bijen 2 W.J.H. IJzereef 1992 1
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 1992 1
t Wör wier opstaln G.J. ten Voorde 1992 1
IJzertijd J. van Nuenen 1992 1
Wie weet Redactie 1992 1
Uit de archiefkast 2 G.P. ter Braak 1992 1
Geluk S. Lammers 1992 1
Akte huwelijksvoorwaarden Zenderen 1 H.A.M. Woolderink 1992 1
t Biezundere gewwelteekn A.B.M. Wolbert 1992 1
Lorks Tru F.J. van Capelleveen 1992 1
Boekennieuws Redactie 1992 1
Oproep familienaam Nijhof J. Nijhof 1992 1
Ledenwerving, doe er aan mee Redactie 1992 1
Winterprogramma J. Niers 1992 1
Volksgeneesmiddelen in Oost-Nederland 1 A. Fuldauer 1992 2
Eerpel gaddern J. Kleinman 1992 2
Wie weet Redactie 1992 2
Rechtspraak over hout W.J.H. IJzereef 1992 2
Akte huwelijksvoorwaarden Zenderen 2 H.A.M. Woolderink 1992 2
Een adoptie in 1776 A.A. ten Kate 1992 2
Plaatjen anvroagen W.J.H. IJzereef 1992 2
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 1992 2
Geschiedenis op ansichtkaarten W. Brok 1992 2
Boekennieuws Redactie 1992 2
Borne in de Romeinse tijd J. van Nuenen 1992 2
Uit de archiefkast 3 G. ter Braak 1992 2
Folkloregroep Borne 1 N. Rientjes-Knoef 1992 2
Winterprogramma J. Niers 1992 2
Bestuursmededeling A. Linthorst 1992 2
Volksgeneesmiddelen in Oost-Nederland 2 A. Fuldauer 1993 1
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 1993 1
Karolingisch Borne J. van Nuenen 1993 1
Vragen van lezers Redactie 1993 1
Zo was Bornerbroek 1 A.J.M. Hodes 1993 1
Zunsopgaank J. Kleinman 1993 1
Het Bussemakerhuis gereed A. Fuldauer 1993 1
Boekennieuws Redactie 1993 1
Uit de archiefkast 4 G.P. ter Braak 1993 1
Folkloregroep Borne 2 N. Rientjes-Knoef 1993 1
Jeugdproject geschiedenis Hertme Amber Walraven 1993 1
Sweder II van Weleveld en zijn kerk 1 J.J. Grootenboer 1993 1
J.W. Scholten en het Scholtenfonds A.A. ten Kate 1993 1
Wat jammer, hean! Willem-Jan-Herman 1993 1
Winterprogramma J. Niers 1993 1
Teken van herinnering J.J. Grootenboer 1993 2
Het Knollendiekske M.G.E. van Harten Fransen 1993 2
Boekennieuws Redactie 1993 2
De ridder van Borne J. van Nuenen 1993 2
Uit de archiefkast 5 G.P. ter Braak 1993 2
Wie weet Redactie 1993 2
Volksgeneesmiddelen in Oost-Nederland 3 A. Fuldauer 1993 2
Boorn C. ter Hennepe-Lammers 1993 2
Sweder II van Weleveld en zijn kerk 2 J.J. Grootenboer 1993 2
Opening Bussemakerhuis F.J. van Dijk 1993 2
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 1993 2
Zo was Bornerbroek 2 A.J.M. Hodes 1993 2
Winterprogramma J. Niers 1993 2
In de houten broeck A.A. ten Kate 1994 2
De familie Brok naar Borne 2 W.H.G. Brok 1994 2
Boekennieuws Redactie 1994 2
De temtoasie van ’t Tusveld Bert Wolbert 1994 2
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 1994 2
Den Nederlandsen hovenier A. Fuldauer 1994 2
Bij een oude prent van Borne Lejo van Kuijeren 1994 2
Uit de archiefkast 6 G.P. ter Braak 1994 2
Vrooger 1 Najoh Moobeznag 1994 2
Enkele boerderij- en veldnamen M.G.E. van Harten Fransen 1994 2
Wie weet Redactie 1994 2
Actievoerende hervormden in 1797 Jan H. Kompagnie 1994 2
Bedding Bornse beek bij Bussemakerhuis J. van Nuenen 1994 2
Winterprogramma J. Niers 1994 2
50 jaar na Wereldoorlog II Redactie 1995 1
Zo was Bornerbroek 4 A.J.M. Hodes 1995 1
Luustern noar ne koffiesmorre! Wil de Graaf 1995 1
Recht van overpad bij de Hofmeijer G.A.B. Nijhuis 1995 1
Rectificatie Redactie 1995 1
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 1995 1
Borne in de volle Middeleeuwen 1 J. van Nuenen 1995 1
Blikseminslag in de toren van Borne A.A. ten Kate 1995 1
Vrooger 2 Najoh Moobeznag 1995 1
Voorheen/van Wezel Lejo van Kuijeren 1995 1
Monument 1 Redactie 1995 1
Volksgeneesmiddelen in Oost-Nederland 4 A. Fuldauer 1995 1
Over Borne en brandslangen J.M.M. Heijmerikx 1995 1
Wie woont waar? 1 M.G.E. van Harten Fransen 1995 1
Wie weet Redactie 1995 1
De bevrijding van Borne H.J. Muizebelt 1995 2
Oproep Redactie 1995 2
Wie weet Redactie 1995 2
Pachtboekje van Konink op Buren G.A.B. Nijhuis 1995 2
Ode aan de postbode Lejo van Kuijeren 1995 2
Vrooger 3 Najoh Moobeznag 1995 2
Ooit gesloopt 1 J.B.F. Leuverink 1995 2
Hendrik Berents Hulshoff in Polen F.J. van Capelleveen 1995 2
Monument 2 Redactie 1995 2
Opsporing via onderkaak J. Hoogeboom 1995 2
Seks J. Kleinman 1995 2
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 1995 2
Boekennieuws Redactie 1995 2
Lezersvragen Redactie 1995 2
Weleveld J. van Nuenen 1995 2
Een Bornse jongen ……. A.A. ten Kate 1995 2
Wie woont waar? 2 M.G.E. van Harten Fransen 1995 2
Bewogen beelden Redactie 1996 1
Schenking van het Rijksarchief H.A.M. Woolderink 1996 1
Het oudste Nederlands J. Kleinman 1996 1
Het huis Weleveld J.J. Grootenboer 1996 1
Ooit gesloopt 2 J.B.F. Leuverink 1996 1
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 1996 1
Wie woont waar? 3 M.G.E. van Harten Fransen 1996 1
Zo was Bornerbroek 5 A.J.M. Hodes 1996 1
Publiecque kerken A.A. ten Kate 1996 1
Vice versa Welbergen-Weleveld B. Wolbert 1996 1
Boekennieuws Redactie 1996 1
Monument 3 Redactie 1996 1
Een Bornse jongen in de Franse tijd 2 H.A.M. Woolderink 1996 1
Boekennieuws 2 Redactie 1996 1
Stroom Esch Lejo van Kuijeren 1996 1
Wie weet Redactie 1996 1
Boorn C. ter Hennepe-Lammers 1996 2
Vondst mammoetskelet in Borne F.J. van Capelleveen 1996 2
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 1996 2
Armenzorg Redactie 1996 2
Oproep Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Twente 1996 2
Sprokkels G.P. ter Braak 1996 2
Monument 4 Redactie 1996 2
Vrogger 4 Najoh Moobeznag 1996 2
Wie woont waar? M.G.E. van Harten Fransen 1996 2
Sprokkels G.P. ter Braak 1996 2
Ooit gesloopt 3 J.B.F. Leuverink 1996 2
Het erf “Konink op Buren” en de protestantisering G. Groenhuis 1996 2
Onze oude Stefanuskerk nader bekeken 1 A.A. ten Kate 1996 2
Huis Weleveld archeologisch bezien J. van Nuenen 1996 2
Bij de teloorgang van Borne Lejo van Kuijeren 1996 2
Afmetingen van oude havezaten F.J. van Capelleveen 1996 2
Is de oude kerktoren in Borne identiek met de borg? F.J. van Capelleveen 1996 2
Borne (gedicht) H. ten Cate 1997 1
Plan Markeverdeling Hertme H.A.M. Woolderink 1997 1
Zenderen 1000 jaren jong Redactie 1997 1
Wie woont waar? 5 M.G.E. van Harten Fransen 1997 1
’n Gevlöagen vogel G. Nijkamp 1997 1
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 1997 1
Wandeling langs boerderijen in Hertme Redactie 1997 1
Klandestiene jenever op het Hesseler 1 G.A.B. Nijhuis 1997 1
Akte van verkoop van Het Weleveld A. Fuldauer 1997 1
Monument 5 Redactie 1997 1
Onze oude Stefanuskerk nader bekeken 2 A.A. ten Kate 1997 1
Ooit gesloopt 4 J.B.F. Leuverink 1997 1
Um Boorn hen (gedicht) C. ter Hennepe-Lammers 1997 1
Borns doopvont in Delden G. ten Voorde 1997 1
Postwegen F.J. van Capelleveen 1997 1
Boekennieuws Redactie 1997 1
Borner marken G. Groenhuis 1997 2
Bij de voorpagina Redactie 1997 2
De oale schuur (gedicht) M.C.J. Oude Wesselink 1997 2
Borne in de volle Middeleeuwen 2 J. van Nuenen 1997 2
Monument 6 Redactie 1997 2
Klandestiene jenever op het Hesseler 2 G.A.B. Nijhuis 1997 2
Ooit gesloopt 5 J.B.F. Leuverink 1997 2
Wegonderhoud in Borne rond 1800 G.A.B. Nijhuis 1997 2
Onze oude Stefanuskerk nader bekeken 3 A.A. ten Kate 1997 2
Oude Almeloseweg (gedicht) Lejo van Kuijeren 1997 2
Oonzen noaber, Arend-Jan ten Hove Johan Kwast 1997 2
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 1997 2
Dr. J. Schoemaker, heelmeester te Borne 1 A. Fuldauer 1997 2
Boris was even thuis Redactie 1998 1
Piscina, fundatiegeheim Oude Kerk J. Hoogeboom 1998 1
Van horen zeggen Redactie 1998 1
Gedenkwaardige plaats in hartje Borne M.G.E. van Harten Fransen 1998 1
Monument 7 Redactie 1998 1
Elektrisch licht in de R.K. Kerk F.J. van Capelleveen 1998 1
n Oold Boorns vertelsel G. ten Voorde 1998 1
Dr. J. Schoemaker, heelmeester te Borne 2 A. Fuldauer 1998 1
Pinksterbruidjes (gedicht) Lejo van Kuijeren 1998 1
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 1998 1
De R.K. parochie in Borne J.J. Grootenboer 1998 1
Onze oude Stefanuskerk nader bekeken 4 A.A. ten Kate 1998 1
Boorn’s bie’jnaam’n-leedje (gedicht) J. Kleinman 1998 1
Ooit gesloopt 6 J.B.F. Leuverink 1998 1
Dr. J. Schoemaker, heelmeester te Borne 3 A. Fuldauer/redactie 1998 2
Postdistributie te Borne F.J. van Capelleveen 1998 2
Nogmaals de kapperszaak van Bonke Redactie 1998 2
Vast zet G. Nijkamp 1998 2
Nogmaals de “antieke houder” J. Hoogeboom 1998 2
Wie woont waar? 6 (slot) M.G.E. van Harten Fransen 1998 2
Onze oude Stefanuskerk nader bekeken 5 A.A. ten Kate 1998 2
De R.K. parochie in Borne J.J. Grootenboer 1998 2
Boekennieuws Redactie 1998 2
De laatste steen (gedicht) Lejo van Kuijeren 1998 2
Van horen zeggen J.W.M. Meijer 1998 2
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 1998 2
Onderwijs in Borne rond 1800 G.A.B. Nijhuis 1998 2
De weg noar Bornerbrook (gedicht) J. Kleinman 1998 2
Monument 8 Redactie 1998 2
Ooit gesloopt 7 J.B.F. Leuverink 1998 2
Inventaris erve Zeilker in 1834 H.A.M. Woolderink 1998 2
Van de bestuurstafel Bestuur 1998 2
Van de redactie Redactie 1999 1
In memoriam Jan van Nuenen J.J. Grootenboer en F.J. van Capelleveen 1999 1
Een proces uit 1855 G. ten Voorde 1999 1
t Oale Boorn J. Kleinman 1999 1
Excursie naar Duitsland Redactie 1999 1
Het gemeentewapen van Borne F.J. van Capelleveen 1999 1
Monument 9 Redactie 1999 1
Drie Brawe-grafstenen in de kerk van Borne J.J. Grootenboer 1999 1
Apenötjes etten Johan Kwast 1999 1
Onze oude Stefanuskerk nader bekeken 6 A.A. ten Kate 1999 1
Ooit gesloopt 8 J.B.F. Leuverink 1999 1
Boris van Borne Wilma van der Veen 1999 1
Uit de familiekroniek Woolderink 1 H.A.M. Woolderink 1999 1
Van horen zeggen Redactie 1999 1
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 1999 1
Mentink & Co (gedicht) Lejo van Kuijeren 1999 1
Het rekeningenboek van Mösselboer 1 R. van Goethem 1999 1
Van de bestuurstafel Bestuur 1999 1
Het rekeningenboek van Mösselboer 2 R. van Goethem 1999 2
Face lift (“n niej anzeen) Johan Kwast 1999 2
Onze oude Stefanuskerk nader bekeken 7 A.A. ten Kate 1999 2
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 1999 2
Overijsselcollectie OBD Nijverdal Tonny Peters 1999 2
In de textiel (gedicht) Lejo van Kuijeren 1999 2
Excursiereis Osnabrückerland A.J.G. Linthorst-Gruppen 1999 2
Archiefsprokkels G.A.B. Nijhuis 1999 2
Borne in de jaren twintig 1 Chroniqueur 1999 2
Archiefsprokkels G.A.B. Nijhuis 1999 2
Monument 10 Redactie 1999 2
Uit de familiekroniek Woolderink 2 H.A.M. Woolderink 1999 2
Stadswachten in Borne M.G.E. van Harten Fransen 1999 2
De klopjes en de klopjeswoningen J.J. Grootenboer 1999 2
Boornse keermis (gedicht) J. Kleinman 1999 2
Toren Oude Kerk in 1779 door bliksem beschadigd G.A.B. Nijhuis 1999 2
Ooit gesloopt J.B.F. Leuverink 1999 2
Van de bestuurstafel Bestuur 1999 2
Van de redactie Redactie 1999 2
Het gymnasium St. Alberti te Zenderen H.W. Temmink 2000 1
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 2000 1
Ikke heet Graedske J.W.M. Meijer 2000 1
Onze oude Stefanuskerk nader bekeken 8 A.A. ten Kate 2000 1
Hemelvaart (gedicht) Lejo van Kuijeren 2000 1
Boekennieuws Redactie 2000 1
De nieuwe school in het dorp Borne in 1769 G.A.B. Nijhuis 2000 1
Van horen zeggen Redactie 2000 1
De Potkamp M.G.E. van Harten Fransen 2000 1
Uit de familiekroniek Woolderink 3 H.A.M. Woolderink 2000 1
Ooit gesloopt 10 J.B.F. Leuverink 2000 1
Firma Linthorst, schilders te Borne F.J. van Capelleveen 2000 1
Borne in de jaren twintig 2 Chroniqueur 2000 1
De watermölle (gedicht) J. Kleinman 2000 1
Monument 11 Redactie 2000 1
Uit het aantekenboek van dokter Schoemaker 1 J.B.F. Leuverink 2000 1
Van de bestuurstafel Bestuur 2000 1
Hereboer Marius 2000 1
Een wijnfles, gevonden op Weleveld H.W. Temmink 2000 2
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 2000 2
Jenske Kloempenboer H. Meijer 2000 2
Onze oude Stefanuskerk nader bekeken 9 A.A. ten Kate 2000 2
Het huis Weleveld 1 J.J. Grootenboer 2000 2
Van horen zeggen Redactie 2000 2
Monument 12 Redactie 2000 2
Uit het aantekenboek van dokter Schoemaker 2 J.B.F. Leuverink 2000 2
De oorsprong van de bijnaam “De Smorre” H. Meijer 2000 2
Twentismen A. Hottenhuis 2000 2
Uit de familiekroniek Woolderink 4 H.A.M. Woolderink 2000 2
Ooit gesloopt 11 J.B.F. Leuverink 2000 2
Borne in de jaren twintig 3 Chroniqueur 2000 2
Vers op een kindergraf (gedicht) J. Kleinman 2000 2
Weemood Johan Kwast 2000 2
Excursiereisje Windesheim en Elburg Redactie 2000 2
De kalender en historisch onderzoek F.J. van Capelleveen 2000 2
Boekennieuws Redactie 2000 2
De Potkamp 2 Johan Kwast 2000 2
Herindeling Vrederik 2000 2
Van de bestuurstafel Bestuur 2000 2
Van de redactie Redactie 2001 1
Onze oude Stefanuskerk nader bekeken 10 A.A. ten Kate 2001 1
Een rouwbord in de Oude Kerk J.J. Grootenboer 2001 1
Borne in de jaren twintig 4 Chroniqueur 2001 1
Landleven Lejo van Kuijeren 2001 1
Monument 13 Redactie 2001 1
Het convent van Windesheim T. Hendrikman 2001 1
Ooit gesloopt 12 J.B.F. Leuverink 2001 1
Nogmaals de nieuwe school G. Groenhuis 2001 1
Dat had van miej nig hooven J. Kleinman 2001 1
Het huis Weleveld 2 J.J. Grootenboer 2001 1
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 2001 1
Uit de familiekroniek Woolderink 5 H.A.M. Woolderink 2001 1
Nogmaals “de Richtersteen” Redactie 2001 1
L.J. van Hambroick jr. G.A.B. Nijhuis 2001 1
Boekennieuws Redactie 2001 1
Uit het aantekenboek van dokter Schoemaker 3 J.B.F. Leuverink 2001 1
Bornse schetsen Observator 2001 1
Van de bestuurstafel Bestuur 2001 1
Overgangsgebied Vrederik 2001 1
Spoorzoeken 1 J.J. Grootenboer 2001 2
Marskramers delight Lejo van Kuijeren 2001 2
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 2001 2
Asbeck, Gescher en Legden F.J. van Capelleveen 2001 2
Uit het aantekenboek van dokter Schoemaker 4 J.B.F. Leuverink 2001 2
Brief van L.J. van Hambroick jr. aan H.J. Bos G.A.B. Nijhuis 2001 2
Uit de familiekroniek Woolderink 6 H.A.M. Woolderink 2001 2
Historie en traditie Johan Kwast 2001 2
Borne in de jaren twintig Chroniqueur 2001 2
Monument 14 Redactie 2001 2
Bornse avondmaalsbekers en hun historie H.W. Temmink 2001 2
Onze oude Stefanuskerk nader bekeken 11 A.A. ten Kate 2001 2
Mien oaldershoes onbekend 2001 2
Aanvraag bouw Bornse schuurkerk F.J. van Capelleveen 2001 2
Ooit gesloopt 13 J.B.F. Leuverink 2001 2
Boekennieuws Redactie 2001 2
Monument voor Spanjaardwerkers Redactie 2001 2
Spanjaard Vrederik 2001 2
Van de bestuurstafel Bestuur 2001 2
Wandeling op de Zenderse es Redactie 2002 1
Een aorig misverstand B. van Meurs 2002 1
Uit de familiekroniek Woolderink 7 H.A.M. Woolderink 2002 1
Monument 15 Redactie 2002 1
Bier als volksdrank 1 M.G.E. van Harten Fransen 2002 1
Een zegelstempel van Havezate Weleveld F.J. van Capelleveen 2002 1
Uit het aantekenboek van dokter Schoemaker 5 J.B.F. Leuverink 2002 1
Onze oude Stefanuskerk nader bekeken 12 A.A. ten Kate 2002 1
Medewerking gevraagd Redactie 2002 1
De Loojong Johan Kwast 2002 1
Over “Oale Boornsen” 1 R. van Goethem 2002 1
Verstedelijking Vrederik 2002 1
Borne in de jaren twintig 6 Chroniqueur 2002 1
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 2002 1
Ooit gesloopt 14 J.B.F. Leuverink 2002 1
Een timmermansinventaris van omstreeks 1760 G.A.B. Nijhuis 2002 1
Van de bestuurstafel Bestuur 2002 1
Onze oude Stefanuskerk nader bekeken 13 A.A. ten Kate 2002 2
Spekzollen Johan Kwast 2002 2
De slag bij de Doggersbank J.B.F. Leuverink 2002 2
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 2002 2
Nogmaals over “Oale Boornsen” 1 C.J.A. Stoelers 2002 2
Boekennieuws Redactie 2002 2
Monument 16 Redactie 2002 2
Het Carmelietessenklooster te Zenderen Redactie 2002 2
Smederij Oonk te Bornerbroek A.J.M. Hodes 2002 2
Bier als volksdrank 2 M.G.E. van Harten Fransen 2002 2
Vrooger Wim Kiewik 2002 2
Nogmaals “Een timmermansinventaris” M.G.E. van Harten Fransen 2002 2
Uit de familiekroniek Woolderink 8 H.A.M. Woolderink 2002 2
Ooit gesloopt 15 J.B.F. Leuverink 2002 2
Borne in de jaren twintig 7 Chroniqueur 2002 2
Over “Oale Boornsen” 2 R. van Goethem 2002 2
Reisje Montferland en Elten F.J. van Capelleveen 2002 2
Van de bestuurstafel Bestuur 2002 2
Feestelijkheden rond veertig jaar heemkunde H. Temmink 2003 1
Monument 17 Redactie 2003 1
De Hottingerkaart van Borne (± 1786) H.J. Versvelt 2003 1
Fietstocht omgeving Bornerbroek Redactie 2003 1
n Drieloek van smoos aleer Johan Kwast 2003 1
Brooksprokkels A. Slot-Platenkamp 2003 1
Het weer in Borne C.ter Hennepe-Lammers 2003 1
De wapenschilden van de Weleveld-eigenaren F.J. van Capelleveen 2003 1
Onze oude Stefanuskerk nader bekeken 14 A.A. ten Kate 2003 1
Over “Oald Boornsen” 3 R. van Goethem 2003 1
Cursusaanbod Bestuur 2003 1
Ooit gesloopt 16 J.B.F. Leuverink 2003 1
Uit het dagboek van L.M. van Cleeff M.G.E. van Harten Fransen 2003 1
Boekennieuws Redactie 2003 1
Borne in de jaren twintig 8 Chroniqueur 2003 1
Uit de familiekroniek Woolderink 9 H.A.M. Woolderink 2003 1
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 2003 1
Uit het aantekenboek van dokter Schoemaker 6 J.B.F. Leuverink 2003 1
Opnieuw uw medewerking gevraagd Redactie 2003 1
Van de bestuurstafel Bestuur 2003 1
Rondweg tegen! Vrederik 2003 1
In memoriam Johan Niers Bestuur 2003 2
Over “Oald Boornsen” 4 R. van Goethem 2003 2
Museum (gedicht) Vrederik 2003 2
Ooit gesloopt 17 J.B.F. Leuverink 2003 2
t Mirakel van ’t Mariakapelletje J. Swennenhuis 2003 2
Borne in den vreemde …… Redactie 2003 2
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 2003 2
Uit de familekroniek Woolderink 10 H.A.M. Woolderink 2003 2
Onze oude Stefanuskerk nader bekeken 15 A.A. ten Kate 2003 2
De oale schuppe op ’t Erve Mösselboer Redactie 2003 2
Brooksprokkels 2 A. Slot-Platenkamp 2003 2
Borne in de jaren twintig 9 Chroniqueur 2003 2
Ridderlijke voorzitter ……. Bestuur 2003 2
Monument 18 Redactie 2003 2
Uit het aantekenboek van dokter Schoemaker 7 J.B.F. Leuverink 2003 2
An ’t eand van ’t joar (gedicht) S. Lammers 2003 2
De Oad en de mensen van het eerste uur Redactie 2003 2
Schenking jaarboeken Bestuur 2003 2
Boekennieuws Redactie 2003 2
Wasserburg Anholt H.M. Temmink 2003 2
In memoriam Willem IJzereef Bestuur 2003 2
Gered door de dwergvleermuis Redactie 2003 2
n Poompenblad Johan Kwast 2003 2
Van de bestuurstafel Bestuur 2003 2
Congregatiewapen Zusters van Liefde Redactie 2004 1
Wonners aarmenhuuskes Meijershof G.J. ten Voorde 2004 1
Het geslacht von dem Borne Redactie 2004 1
Uit de familiekroniek Woolderink 11 H.A.M. Woolderink 2004 1
Over “Oale Boornsen” 5 R. van Goethem 2004 1
Borne oorlogsbuit van de bisschop? F.J. van Capelleveen 2004 1
Borne in de jaren twintig 10 Chroniqueur 2004 1
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 2004 1
Brief Wilmink aan Ter Kuile in 1922 Redactie 2004 1
Haveloos? (gedicht) Vrederik 2004 1
Kanttekeningen bij een jaartallenlijst G. Groenhuis 2004 1
Brooksprokkels 3 A. Slot-Platenkamp 2004 1
Fietstocht open monumentendag Redactie 2004 1
De woake (gedicht) J. Kleinman 2004 1
Monument 19 Redactie 2004 1
Bentheimersteen afkomstig van Weleveld G.A.B. Nijhuis 2004 1
Borne in den vreemde …… Redactie 2004 1
Ooit gesloopt 18 J.B.F. Leuverink 2004 1
Van de bestuurstafel Bestuur 2004 1
In memoriam Hennie Velner Bestuur 2004 2
Uit de familiekroniek Woolderink 12 H.A.M. Woolderink 2004 2
Brooksprokkels 4 A. Slot-Platenkamp 2004 2
Uit het aantekenboek van dokter Schoemaker 7 J.B.F. Leuverink 2004 2
Erven ten Cate. “De Grutter” Chroniqueur 2004 2
Het zachte winter (gedicht) Johanna van Buren 2004 2
Wateroverlast na barre winter M.G.E. van Harten Fransen 2004 2
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 2004 2
Noaberhulp F.J. van Capelleveen 2004 2
“De Hoop” is vervlogen……. Redactie 2004 2
Over “Oale Boornsen” 6 R. van Goethem 2004 2
Ooit gesloopt 18 J.B.F. Leuverink 2004 2
Wee ’t leste lacht……. Johan Kwast 2004 2
Het gemeentebudget Borne in 1812 G.A.B. Nijhuis 2004 2
Borne, ons dorp (gedicht) Vrederik 2004 2
Monument 20 Redactie 2004 2
Nogmaals de brief van Wilmink aan ter Kuile Redactie 2004 2
Mevr. Van Harten-Fransen: RIDDER!! Redactie 2004 2
Van de bestuurstafel Bestuur 2004 2
Van de redactie Redactie 2005 1
Heimwee naar een naam (gedicht) Vrederik 2005 1
Wagendiensten door Borne G.A.B. Nijhuis 2005 1
Van horen zeggen…….. Redactie 2005 1
Brooksprokkels 5 A. Slot-Platenkamp 2005 1
Ne spoorreize van Hengel noar Dealn J. Wilmink 2005 1
Monument 21 Redactie 2005 1
Twentecollectie O.B. Enschede Redactie 2005 1
Uit de familiekroniek Woolderink 13 (slot) H.A.M. Woolderink 2005 1
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 2005 1
Erve Bekman na 730 jaar Rijksmonument H. Meulenbroek 2005 1
Het groov’moal (gedicht) J. Kleinman 2005 1
Gemeentearchief, belangrijke historische bron 1 J.J. Grootenboer 2005 1
Ooit gesloopt 19 J.B.F. Leuverink 2005 1
Een huwelijksakte uit 1678 M.G.E. van Harten Fransen 2005 1
Boekennieuws Redactie 2005 1
Uit het aantekenboek van dokter Schoemaker 8 J.B.F. Leuverink 2005 1
Spanjaard, korte historie van het bedrijf Redactie 2005 1
Van de bestuurstafel Bestuur 2005 1
In memoriam Andries Linthorst Bestuur 2005 2
Abort, zei hij, hose herunter A.A. ten Kate 2005 2
Reisje Mettingen en Osnabrück Redactie 2005 2
Boekennieuws Redactie 2005 2
Geeteling (gedicht) J. Kleinman 2005 2
De fabel van “de ringen” R. van Goethem 2005 2
Muurankers aan woningen en gebouwen F.J. van Capelleveen 2005 2
Een landkruis in Zenderen H. ter Brugge 2005 2
Brooksprokkels 6 A. Slot-Platenkamp 2005 2
Een fatale nacht in mei J.H. Kompagnie 2005 2
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 2005 2
De kortste weg Johan Kwast 2005 2
Monument 22 Redactie 2005 2
Ooit gesloopt 20 J.B.F. Leuverink 2005 2
Had Borne een schippersgilde? Chroniqueur 2005 2
Uit het aantekenboek van dokter Schoemaker 10 J.B.F. Leuverink 2005 2
Spanjaard had een bedrijfsschool Redactie 2005 2
De oale schuppe Vrederik 2005 2
Nieuwe topografische atlas met kaarten van Huguenin Redactie 2005 2
Van de bestuurstafel Bestuur 2005 2
Borne minstens 800 jaar (gedicht) Vrederik 2006 1
Spanjaard, van kapokvlok tot weefsel Redactie 2006 1
Monument 23 Redactie 2006 1
School, spöllen en plakdag Johan Kwast 2006 1
Brooksprokkels 7 A. Slot-Platenkamp 2006 1
Gevelsleen van de verdwenen kerk in Zenderen F.J. van Capelleveen 2006 1
Uit het aantekenboek van dokter Schoemaker 11 J.B.F. Leuverink 2006 1
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 2006 1
De boerderijen van Hertme 1 H.A.M. Woolderink 2006 1
Efkes röst (gedicht) J. Kleinman 2006 1
Over “Oale Boornsen” 7 R. van Goethem 2006 1
De oale schöppe geopend Redactie 2006 1
Stork is in Borne begonnen Redactie 2006 1
Rondgang over het ’t Boornse veeld M.G.E. van Harten Fransen 2006 1
Boekennieuws Redactie 2006 1
Uithangtekens in de gemeente Borne Chroniqueur 2006 1
Sporen van heraldiek in en om Borne F.J. van Capelleveen 2006 1
Van de bestuurstafel Bestuur 2006 1
Inhoud Redactie 2006 2
In memoriam Frits van Capelleveen Redactie 2006 2
In memoriam Ria van Harten-Fransen Bestuur 2006 2
Van de redactie Redactie 2006 2
Brooksprokkels 8 A. Slot-Platenkamp 2006 2
De boerderijen van Hertme 2 H.A.M. Woolderink 2006 2
Bosmans paadje (gedicht) J. Kleinman 2006 2
Eer hofmeijer en R.K. geestelijkheid aangetast G.A.B. Nijhuis 2006 2
Monument 24 Redactie 2006 2
De Bongerd en de laatste oorlogsdagen J.J. Grootenboer 2006 2
t Oaldste trapveeld van Boorn Johan Kwast 2006 2
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 2006 2
Over “Oale Boornsen” 8 R. van Goethem 2006 2
Hofdag op de Meijershof (gedicht) Vrederik 2006 2
Ooit gesloopt 21 J.B.F. Leuverink 2006 2
Historische hofdag in Borne Redactie 2006 2
Meester G.H. ten Velthuis, onderwijzer te Borne Chroniqueur 2006 2
De Hr. Ms. Borne hielp de zee mijnenvrij te maken Redactie 2006 2
Wolven op het landgoed Weleveld Redactie 2006 2
Jaap Grootenboer gedecoreerd Redactie 2006 2
Van de bestuurstafel Bestuur 2006 2
Borne heeft eindelijk een eigen muntstuk Redactie 2006 2
Inhoud Redactie 2007 1
Colofon Redactie 2007 1
Van de redactie Redactie 2007 1
Wat er fout ging Redactie 2007 1
t Oale huuske oawer ’t spoor J. Kleinman 2007 1
Een bijzondere bezienswaardigheid Berend Jager 2007 1
Denkend aan Borne, een schrijfwedstrijd Jan Stoop 2007 1
Uit het aantekenboek van dokter Schoemaker 12 Hans Leuverink 2007 1
Het aantekenboekje van pastoor Lammerinck 1 Jan Deckwitz 2007 1
An ’n viewer in Stroom Esch Johan Kwast 2007 1
Graaf Heiden van Hompesch Jan Deckwitz 2007 1
Voorjaar en zomer rond de Meijershof Gé Nijkamp 2007 1
Het proces Bussemaker contra Helmig Gerard Nijhuis 2007 1
Open monumentendag, een terugblik Henk Westerik 2007 1
De kroniek van Sweder Schele van Weleveld E.T.J.T. Kwint 2007 1
Zo was ‘t, zo is ‘t. De oude Deldensestraat Anja Tanke 2007 1
Boekennieuws Redactie 2007 1
Van de bestuurstafel Leo Leurink 2007 1
Inhoud Redactie 2007 2
Colofon Redactie 2007 2
Van de redactie Redactie 2007 2
In memoriam Henk Temmink Redactie 2007 2
Uit het aantekenboekje van pastoor Lammerinck 2 Jan Deckwitz 2007 2
Ongedoopte kinderen Berend Jager 2007 2
Herfst en winter rond de Meijershof Gé Nijkamp 2007 2
Open monumentendag 2007 Henk Westerik 2007 2
Verdwenen molens 1 Anja Tanke 2007 2
Op zoek naar …. Jan Deckwitz 2007 2
Oet ’t nerige leawen van Jan Hendrik Kwast Johan Kwast 2007 2
Proces Bussemaker contra Helmig 2 Gerard Nijhuis 2007 2
De gebroken schaapherder (Ooit gebeurd in Borne) Gé Nijkamp 2007 2
Boekennieuws Jan Deckwitz 2007 2
Van de bestuurstafel Bestuur 2007 2
Nog leverbare uitgaven Bestuur 2007 2
Van de redactie Redactie 2008 1
Stolpersteine in Borne Henk Hassink 2008 1
Hoo loat ie oe schrieven André Hottenhuis 2008 1
Verdwenen molens 2 Anja Tanke 2008 1
Drostendiensten ter discussie Gerard Nijhuis 2008 1
Onze oale WC Bert Völkers 2008 1
Een zeppelin in Borne Berend Jager 2008 1
Stork en Co Jan Deckwitz 2008 1
Singelloop in Zeanderen Johan Kwast 2008 1
Een godsgericht in Borne Berend Jager 2008 1
De Stephanuskerken in Borne Martin Thiehatten 2008 1
Zeep uit Borne Anja Tanke 2008 1
Een bruiloft en …… Hans Gloerich 2008 1
Zo was ‘t, zo is ’t Redactie 2008 1
Fotowedstrijd Redactie 2008 1
Van de bestuurstafel Annemie Mulder 2008 1
Boekennieuws Jan Deckwitz 2008 1
Van de redactie Redactie 2008 2
Een klopjacht in 1763 G.A.B. Nijhuis 2008 2
Zo was ‘t, zo is ‘t. De Bongerd Jan Deckwitz 2008 2
Heugt ’t oe nog Johan Kwast 2008 2
Gewijd water uit Zenderen Berend Jager 2008 2
Fotowedstrijd Redactie 2008 2
Een brug over de A-beek 1 G.A.B. Nijhuis 2008 2
Bornse bijnamen Ben Heck 2008 2
De betekenis van de Zusters van Schijndel voor het onderwijs in Borne Henk Hassink 2008 2
Krans esdorp Zendersche esch Juliëtte Huis in ’t Veld 2008 2
Van de bestuurstafel Annemie Mulders-Gordijn 2008 2
Colofon/Inhoudsopgave Redactie 2008 3
Van de redactie Redactie 2008 3
Nogmaals, de bruiloft van Elisabeth Spanjaard in 1896 Hans Gloerich 2008 3
De V1 afvuurstelling in Azelo Robert Platenkamp 2008 3
De klokken in ’n toren van de oale keark Johan Kwast 2008 3
Een brug over de A-beek 2 G.A.B. Nijhuis 2008 3
Rheine en Borne 25 jaar partnersteden Jaap Grootenboer en Jan Ramaker 2008 3
Dorp van toen en nu ……….. Gé Nijkamp 2008 3
Archeologische opgraving Bornsche Maten Arend-Jan Campagner 2008 3
Zo was ‘t, zo is ‘t. Anja Tanke 2008 3
De VORG bestaat 150 jaar: een manifestatie in Zwolle Ria Blödtner 2008 3
Een rebus als toegift Hans Leuverink 2008 3
Fotowedstrijd; hoe goed kent u Borne en omgeving? Anja Tanke 2008 3
Bakker van Kloeten Anonymus 2008 3
Open monumentendag 2008 Henk Westerik 2008 3
Boekpresentatie Jan Deckwitz 2008 3
Van de bestuurstafel Annemie Mulders-Gordijn 2008 3
Colofon/Inhoudsopgave Redactie 2009 1
Van de redactie Redactie 2009 1
Oetkieken Johan Kwast 2009 1
Een autotocht voor bejaarde dorpsgenoten Anja Tanke 2009 1
Haar laatste onderduikadres F.J. van Capelleveen 2009 1
Onze oude schoolmeester Gé Nijkamp 2009 1
Zo was ‘t, zo is ‘t. Marktstraat 12 Anja Tanke 2009 1
Een textielstaking te Borne in 1903 Jan Deckwitz 2009 1
Tukker, voor de Twent een geuzennaam Redactie 2009 1
Fotowedstrijd; hoe goed kent u Borne en omgeving? Jan Deckwitz 2009 1
Jaap de Wit, een leven in het teken van de sport Anja Tanke 2009 1
Aan de vergetelheid ontrukt Th.L.M.M. van der Sman 2009 1
Een Bentheimer zandstenen put in eigendom van de vereniging Annemie Mulders-Gordijn 2009 1
Boekennieuws Jan Deckwitz 2009 1
Van de bestuurstafel Annemie Mulders-Gordijn 2009 1
Colofon/Inhoudsopgave Redactie 2009 2
Van de redactie Redactie 2009 2
Borne 900 jaar Henk Woolderink 2009 2
Een bijzonder cadeau ter ere van de geboorte van een prinsenkind Anja Tanke 2009 2
Gedachen um ’n Irenebank S. Lammers 2009 2
Zo maak ie wat met Johan Kwast 2009 2
Herinnering aan de Tweede Wereldoorlog Leo Leurink 2009 2
Nomen Est Omen (NEO) geeft al negentig jaar haar visitekaartje af Harry Filart 2009 2
Van Borghende tot Borne, een cursus over de Bornse geschiedenis Redactie 2009 2
Op den akker in Twente W.H. Dingeldein 2009 2
Waterputten in Twente G.A.B. Nijhuis 2009 2
Feestavond van de RK Dansvereniging Anja Tanke 2009 2
Het Meesterhuis in Azelo Robert Platenkamp 2009 2
Fotowedstrijd Anja Tanke 2009 2
Boekennieuws Jan Deckwitz 2009 2
Van de bestuurstafel Annemie Mulders-Gordijn 2009 2
Colofon/Inhoudsopgave Redactie 2009 3
Van de redactie Redactie 2009 3
Een reis door de tijd van de negentigjarige IJsclub Zenderen Harry Filart 2009 3
Het löp op kerstmis an Leo Leurink 2009 3
Bornse mannen in dienst van het vaderland 1 Anja Tanke 2009 3
De meester van het Meestershuis in Azelo Hans Gloerich 2009 3
IJsbaan perikelen in Zenderen Anja Tanke 2009 3
IJsclub Zenderen oet miene jongsjaren Johan Kwast 2009 3
Open monumentendag Henk Westerik 2009 3
Pastoor A.J.W. Middelweerd F.J. van Capelleveen 2009 3
Wie was Jan met de Pel Leo Leurink 2009 3
Leden van de RK dansvereniging “Hooger zij ons doel” Anja Tanke 2009 3
Aanwijzing van de grens tussen Azelo en Zenderen in 1634 Robert Platenkamp 2009 3
Fotowedstrijd Redactie 2009 3
Borne in vorige eeuwen zoo ’t schijnt van merkelijk meer aanbelang dan Hengelo G.A.B. Nijhuis 2009 3
Boekennieuws Leo Leurink 2009 3
Hanna-meui Johan Buursink 2009 3
Zo was ‘t, zo is ‘t. Grotestraat 212 Jan Deckwitz 2009 3
Van de bestuurstafel Annemie Mulders-Gordijn 2009 3
Colofon/Inhoudsopgave Redactie 2010 1
Van de redactie Jan Deckwitz 2010 1
111 Jaar zuivel uit Borne Anja Tanke 2010 1
Stroatproat Johan Kwast 2010 1
Oude gevelstenen krijgen soms een onverwachte bestemming Robert Platenkamp 2010 1
De Pellenhof en Jan van de Pel 1 Leo Leurink 2010 1
De muurschilderingen van Waterkamp Jaap Grootenboer 2010 1
De baksteenindustrie; een opstel Frans Morselt 2010 1
Zo was ‘t, zo is ‘t. Grotestraat 205 Jan Deckwitz 2010 1
Hoe komt Borne aan de bijzondere naam “Nazareth”? Leo Leurink 2010 1
Bruisend katholiek leven leidde driekwart eeuw geleden tot een tweede parochie in Borne Harry Filart 2010 1
Boekennieuws Jan Deckwitz 2010 1
Fotowedstrijd; hoe goed kent u Borne en omgeving? Anja Tanke 2010 1
Van de bestuurstafel Annemie Mulders-Gordijn 2010 1
Colofon/Inhoudsopgave Redactie 2010 2
Van de redactie Redactie 2010 2
Borne nog geen 900 jaar Henk Woolderink 2010 2
De Pellenhof en Jan van de Pel 2 Leo Leurink 2010 2
Wie herkent wie? Redactie 2010 2
Ofzeen Johan Kwast 2010 2
Grutter en slijterij van Wezel aan de Bleek: Volharding, nostalgie en kennis onder één dak Harry Filart 2010 2
Bornse mannen in dienst van het vaderland 2 Anja Tanke 2010 2
Langs dorpse wegen en straten Jaap Grootenboer 2010 2
Fotowedstrijd Redactie 2010 2
Oet de oale deus. Soli Deo Gloria Henk ten Thije 2010 2
De boom van Jesse: de muurschildering in de oude kerk J. Hoogeboom 2010 2
Meer museum en meer linnen Helmig Kleerebezem 2010 2
Krans esdorp Zendersche esch; opwaardering bebouwing cultuur-historische erven Juliëtte Huis in ’t Veld 2010 2
Grondbezitters en bewoners van het oosten des lands Oudheidkamer Twente e.a. 2010 2
Van de bestuurstafel Annemie Mulders-Gordijn 2010 2
Excursie naar Gees en Orvelte Henny Westerik 2010 2
Boekbespreking Jan Deckwitz 2010 2
Colofon/Inhoudsopgave Redactie 2010 3
Van de redactie Redactie 2010 3
Het bestuur feliciteert de redactie van Boorn en Boerschop Bestuur 2010 3
Wie maakten het verenigingsblad Boorn en Boerschop? Redactie 2010 3
Verdwenen in een tijdsbestek van slechts 20 jaar! Jan Deckwitz 2010 3
20 Jaar Boorn en Boerschop op een rijtje! Redactie 2010 3
Boorn en Boerschop 20 jaar! Henk Hassink 2010 3
Een keukentafelgesprek met burgemeester Welten Redactie 2010 3
Boorn en Boerschop: van origineel naar een veelvoud Leo Bult 2010 3
Het archief van de heemkundevereniging Piet Harder 2010 3
Op old ies Johan Kwast 2010 3
Een onverwachte ontmoeting Gé Nijkamp 2010 3
Koopt in Borne! Anja Tanke 2010 3
Een buurtwinkel achter het spoor: “waar geluk in hele kleine dingen zat” Annemarie Haak-Beune 2010 3
Op zoek naar de geschiedenis van Nazareth Jaap Grootenboer 2010 3
Fotowedstrijd Jan Deckwitz 2010 3
Een cycloon over Tusveld; De vergeten windhoos van 1927 Robert Platenkamp 2010 3
Bornse bijnamen …….. Wie weet er (nog) meer van? Leo Leurink 2010 3
Oet de oale deus. De zesde klas van de Pietmankolkschool Henk ten Thije 2010 3
Anton Waterkamp krijgt een gezicht Jaap Grootenboer 2010 3
Het kindeke Jezus in Hertme: In een oeroude Twentse schuur Redactie 2010 3
Oud-plaatsgenoten met een missie Harry Filart 2010 3
Open monumentendag 2010 Henk Westerik 2010 3
Boekennieuws Jan Deckwitz 2010 3
Colofon/Inhoudsopgave Redactie 2011 1
Van de redactie Redactie 2011 1
Oet de oale deus. De Christelijke Gymnastiekvereniging D.E.V. Henk ten Thije 2011 1
Middenstand en middenstanders Anja Tanke 2011 1
Pinksterbruidjes; een traditie waar je meer mee zou kunnen doen! Annemarie Haak-Beune 2011 1
Fotowedstrijd Anja Tanke 2011 1
Een gouden bruiloft en de gevolgen Marianka Spanjaard 2011 1
Uit het leven van een markante Bornenaar: Lubbert Drekkers 1 Jan Deckwitz 2011 1
Oud-plaatsgenoten met een missie 2 Harry Filart 2011 1
De hoed kloar Johan Kwast 2011 1
Zo was ‘t, zo is ‘t. Het landkruis aan de Mekkelhorstweg Jan Deckwitz 2011 1
Voorbereiding op het jubileumjaar: de foto-expositie Redactie 2011 1
De Twentse Metaal- en IJzergieterij aan de Prins Bernhardlaan G.H.M. Vaalt 2011 1
Van de bestuurstafel Annemarie Haak-Beune 2011 1
Het contact is gelegd met de Heimatverein Rheine 1877 Ria Blödtner-Leushuis 2011 1
Colofon/Inhoudsopgave Redactie 2011 2
Van de redactie Redactie 2011 2
Vegen nieuwe bezems schoner? Redactie 2011 2
Uit het leven van een markante Bornenaar: Lubbert Drekkers 2 Jan Deckwitz 2011 2
Jan Kleinman, Borns dichter Berend Jager 2011 2
Een voorbeeldonderzoek: het gezin van Bernardus Hemmelder Anja Tanke 2011 2
De leste tuffel Redactie 2011 2
Het weekjournaal van een kruidenier Gerrit van Wezel 2011 2
Een vreemd rijm dat gaat over de buurtschap “Het Tusveld” Leo Leurink 2011 2
Toe “’n Roondweg” nog gin Roondweg was Johan Kwast 2011 2
Oet de oale deus Henk ten Thije 2011 2
Boekennieuws Jan Deckwitz 2011 2
Fotowedstrijd; hoe goed kent u Borne en omgeving? Jan Deckwitz 2011 2
Excursie naar Rheine Jurrie Haak 2011 2
De algemene ledenvergadering van 23 maart 2011 Annemarie Haak-Beune 2011 2
Van de bestuurstafel Leo Leurink 2011 2
Colofon/Inhoudsopgave Redactie 2011 3
Van de redactie Redactie 2011 3
Fundament van een bouwhuis van Weleveld gevonden E.T.J.T. Kwint 2011 3
“Een tijd om niet te vergeten”; basisschool De Prinsen in Zenderen Jan Deckwitz 2011 3
Cursus “Van Borghende tot Borne” Martin Thiehatten 2011 3
1811: Het ontstaan van de gemeenten Anja Tanke 2011 3
Woar veur …. Woar deur: (oaver)drieven en donderjagen Leo Leurink 2011 3
Verhalen over de protestantse kabouterij en padvinderij en de jaren ’40 en ’50 Anja Tanke 2011 3
Open monumentendag 2011, thema: nieuw gebruik, oud gebouw Henk Westerik 2011 3
Fotowedstrijd; hoe goed kent u Borne en omgeving? Redactie 2011 3
Van loodgieter tot installateur; mijmeringen bij een frappante foto Leo Leurink 2011 3
Miene beleawenissen Johan Kwast 2011 3
Vleesch op vrijdag? Theo L.M.M. van der Sman 2011 3
Van de bestuurstafel Bestuur 2011 3
Boekennieuws Jan Deckwitz 2011 3
Colofon/Inhoudsopgave Redactie 2012 1
Van de redactie Redactie 2012 1
Gas, water licht voor iedereen 1 Elektriciteit Anja Tanke 2012 1
Consternatie in Hoksebearge Johan Kwast 2012 1
Zwaaien naar de koningin Een oud-Bornenaar 2012 1
Oet de oale deus, “De vrolijke golf” Henk ten Thije 2012 1
Vliegramp in Borne 1 Het ongeval Jan Deckwitz 2012 1
Het Bussemakerhuis; museum in wording Liesbeth Hassink 2012 1
Buurtrijmpjes en boerderijrijmpjes, ook wel “riprepkes” genoemd Leo Leurink 2012 1
Zo was ‘t, zo is ‘t. Het Dorsetplein Anja Tanke 2012 1
Fotowedstrijd Anja Tanke 2012 1
In en om Hengeloo, Borne en Delden 1 Borne Viator 2012 1
Hoe schrijf ik geschiedenis? Annemarie Haak-Beune 2012 1
In memoriam Jan ter Beke Bestuur 2012 1
Nieuwe bezems Redactie 2012 1
De jaarvergadering van 15 februari 2012 Annemarie Haak-Beune 2012 1
Van de bestuurstafel Leo Leurink 2012 1
Boekennieuws Jan Deckwitz 2012 1
Colofon/Inhoudsopgave Redactie 2012 2
Van de redactie Redactie 2012 2
Onze vereniging: 50 jaren jong! Frans Nijkamp 2012 2
Een halve eeuw heemkunde in Borne Annemarie Haak 2012 2
Gas, water licht voor iedereen 2 Water Anja Tanke 2012 2
Nieuwe expositie in de Oale Schöp Bart Hogeweg 2012 2
Zo was ‘t, zo is ‘t. De Nieuwe Kerkstraat Anja Tanke 2012 2
Museumpresentatie van het Bussemakerhuis volledig vernieuwd Liesbeth Hassink 2012 2
Een interessante vondst: een (vis)netverzwaarder Leo Leurink 2012 2
Een gedenkwaardige wandeling door Borne Theo L.M.M. van der Sman 2012 2
Hoo t was en hoo t is Sybrand Lammers 2012 2
Goede clubgeest, enthousiasme en wilskracht hoog in het vaandel bij honderdjarig BVV Borne Harry Filart 2012 2
Vliegramp in Borne 2 De vlieger Piet Hartzema Jan Deckwitz 2012 2
1845: Opwinding in Borne Leo Leurink 2012 2
Bijnamen in en om Borne, een impressie van het jubileumboek Leo Leurink 2012 2
Fotowedstrijd; hoe goed kent u Borne en omgeving? Anja Tanke 2012 2
Ne gapse water Johan Kwast 2012 2
Boekennieuws Jan Deckwitz 2012 2
Van de bestuurstafel Leo Leurink 2012 2
Excursie naar Museumpark Oriëntalis en Gallo-Romeinse tempels Henny Westerik 2012 2
Colofon/Inhoudsopgave Redactie 2012 3
Van de redactie Redactie 2012 3
Café Landkroon: een terugblik Jan Deckwitz 2012 3
Een rondtrekkende fotograaf in Borne in 1935 Hans Gloerich 2012 3
De Bornse Courant al 110 jaar bij de tijd 1 Aanmarie Haak 2012 3
n Kosbaar bezit Johan Kwast 2012 3
Borne’s eerste burgemeester en notaris Willem Christiaan Lantman. 1 Geld verdienen Anja Tanke en Jeroen Kuhlmann 2012 3
Groot onderhoud Museum Bussemaker Herman Westerbeek 2012 3
Gas, water en licht voor iedereen. 3 Gas Anja Tanke 2012 3
Een Bornse jongen in de Franse tijd 3 Hennie Kok 2012 3
Feestavond: de handen moeten uit de mpuwen! Annemarie Haak 2012 3
Borne bij de tijd Annemarie Haak 2012 3
Fotowedstrijd; hoe goed kent u Borne en omgeving? Jan Deckwitz 2012 3
Boekennieuws Jan Deckwitz 2012 3
Bestuursmededelingen Leo Leurink 2012 3
Colofon/Inhoudsopgave Redactie 2013 1
Van de redactie Redactie 2013 1
De Bornse Courant al 110 jaar bij de tijd 2 Annemarie Haak 2013 1
Een vice-admiraal bezoekt Borne in 1949. Een fancy fair in St. Jozefgebouw met een zwarte rand Hans Gloerich 2013 1
Veel activiteiten in het Bussemakerhuis Liesbeth Hassink 2013 1
Van vreemd tot eigen: de Spanjaards in Borne 1800-1950 Marianka van Lunteren-Spanjaard 2013 1
Oet de oale deus. De christelijke school op “De Bleek” Henk ten Thije 2013 1
In memoriam Jan Kleinman Bestuur 2013 1
Alles kump zoas het kump Jan Kleinman 2013 1
Borne’s eerste burgemeester en notaris Willem Christiaan Lantman. 2 Naar Amerika Anja Tanke en Jeroen Kuhlmann 2013 1
Wie herkent wie? Redactie 2013 1
Het asielzoekerscentrum Azelo; eens een internaat, nu verleden tijd Henk Hassink 2013 1
Ogenbekeukelen Johan Kwast 2013 1
Historisch Informatie Punt in de bibliotheek Jurrie Haak 2013 1
Verslag van de jaarvergadering op 21 februari 2013 Annemarie Haak 2013 1
Van de bestuurstafel Leo Leurink 2013 1
Boekennieuws Jan Deckwitz 2013 1
Colofon/Inhoudsopgave Redactie 2013 2
Van de redactie Jurrie Haak 2013 2
Van het Bussemakerhuis Liesbeth Hassink 2013 2
Borne’s eerste burgemeester en notaris Willem Christiaan Lantman. 3 Familie en gezin Anja Tanke en Jeroen Kuhlmann 2013 2
De Bornse Courant al 110 jaar bij de tijd. Een kijkje in de keuken van ons eigen verhaal Harry Filart 2013 2
Wat nog niet (of niet juist) in het bijnamenboek “De Melbuul’n van Nazareth”staat Leo Leurink 2013 2
De handelsweg door Borne Frans Claas 2013 2
Oaverdrieven is ok een vak Johan Kwast 2013 2
Sergeant Frans Timmermans (1926-1949). Borns slachtoffer van een zinloze koloniale oorlog Hans Gloerich 2013 2
Boekennieuws Jan Deckwitz 2013 2
Van de bestuurstafel Bertie Velthuis 2013 2
Excursie naar de Meyer Werft Papenburg, Duitsland Ria Blödtner-Leushuis 2013 2