De Heemkundevereniging Borne brengt verschillende publicaties uit. Zoals Boorn & Boerschop het verenigingsblad en boeken.
Verder is onze vereniging druk bezig met het verzamelen van allerlei historisch materiaal.
Dit materiaal en nog veel meer is aanwezig op ons informatie punt in het Kulturhus.

Informatiepunt voor bezoekers en belangstellenden Historisch Archief van onze Heemkundevereniging (HIP)
De locatie waar de werkgroep archief actief is, is op de 1e verdieping van de Bibliotheek in het Kulturhus. Hier worden de archiefstukken beheerd, gedocumenteerd en gerangschikt op artikelen en jaargangen.
Vele vrijwilligers zijn daar actief mee. U kunt onze informatiehoek en werkplek bezoeken op dinsdag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. Wij stellen de inbreng van historisch materiaal over Borne en omgeving zeer op prijs.
Onze vrijwilligers kunnen uw helpen bij het zoeken naar Historisch materiaal, Erfgoed en Genealogie van de Gemeente Borne.
U bent van harte welkom op ons Historisch Informatie Punt.
U kunt het HIP ook via een e mail bereiken met uw vragen of suggesties!
Ons mail adres is:archief@heemkundeborne.nl

Sinds begin 2016 zijn wij begonnen de registratie van foto’s en dia’s incl scans onder te brengen in MijnStadMijnDorp.
Korte toelichting op MijnStadMijnDorp :
Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in Zwolle heeft een platform opgezet om de geschiedenis van Overijssel te presenteren geheten MijnStadMijnDorp (MSMD).Iedereen die bijdraagt aan cultureel erfgoed van Overijssel kan helpen om MSMD vorm te geven: een museum, archiefinstelling, historische vereniging, maar ook individuele bezoekers met kennis van een bepaald historisch onderwerp. MSMD is voor iedereen bereikbaar dankzij internet. Concreet betekent dit dat met name de historische verenigingen uit Overijssel hun beeldmateriaal (incl. film), verhalen, nieuws en evenementen hier kunnen publiceren.