Afbeeldingsresultaat voor openmonumentendag 2017

Voor Open Monumentendag Zaterdag 9 september 2017 is als thema gekozen: ‘BOEREN, BURGERS en BUITENLUI’.
De nadruk ligt hiermee sterk op mensen en op hun onderlinge economische en culturele relaties.
Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan, en het verbindt uiteenlopende historische perioden met het heden. ‘Boeren, burgers en buitenlui’, dat was van oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht van het publiek trok. Met die drie begrippen was in feite iedereen genoemd: de bewoners van stad en land plus rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats. Het thema wijst op hun onderlinge relaties, en dus op voedsel, grondstoffen, handel, vervoer, communicatie, markten, kermissen en volksvermaak.
Het is een thema met talloze aanknopingspunten en een rijk assortiment aan bijzondere monumenten en verhalen die tijdens de Open Monumentendag kunnen worden beleefd.

Open Monumentendag Borne — Programma zaterdag 9 september 2017

* WANDELING DOOR BORNE ONDER LEIDING VAN EEN GIDS.
Tijdens de wandeling krijgt u aan de hand van de teksten een goed overzicht van wat Borne u aan typerende panden en plaatsen te bieden heeft, waar de burgers woonden, de boeren hun handel brachten en de buitenlui hun boodschappen kwamen doen in het dorp Borne.
START: 13.30 uur bij de Bornse begraafplaats.
Gratis en duurt +/- 2 uur.

* FIETSTOCHT IN EN ROND BORNE ONDER LEIDING VAN EEN GIDS.
De fietstocht voert u door de schitterende omgeving van Borne en natuurlijk ook langs de vele bezienswaardigheden zoals:
De Bornse beek, boerenerven, de plek van de opgravingen van de Karolingische ruiter, het Weleveld, de Hondeborg, de Mariakapel en nog veel meer.
De fietstocht heeft een lengte van ca. 15 km.
Halverwege is een pauze ingelast.
START: 10.00 uur aan de Meyershof.

Deze tocht ook op eigen gelegenheid te fietsen aan de hand van de uitgebreide routebeschrijving.
Documentatie:
Bij de VVV en museum Het Bussemakerhuis is een boekje verkrijgbaar, waarin u uitgebreide documentatie aantreft. Dit boekje, inclusief wandel- en fietsroute kost € 1,00

OPENGESTELDE MONUMENTEN
– Het Museum Bussemakerhuis, Ennekerdijk 11 11-16 uur
– De Bornse Synagoge, Ennekerdijk 17 11-16 uur
– De Doopsgezinde kerk, Ennekerdijk 31 11-16 uur
– De Oude Kerk, Oude Kerkstraat 2 11-16 uur
– De Toren van de Oude Kerk is geopend van 11.00 uur tot 17.15 uur.
Wie belangstelling heeft kan om 17.00 uur het beieren bijwonen. (max. 15 personen, aanwezig zijn om 16.50 uur). Het handmatig beieren is een oud gebruik dat in ere is hersteld. Het weekend werd daar vroeger mee ingeluid voor de boeren op het land.
– Dorset (o.g. huize Elisabeth), Grotestraat 167 12-16 uur
– De R.K. Stephanuskerk, Grotestraat 11-16 uur
– Het Spanjaardgemaaltje (o.g. het Watermachientje, Piepersveldweg 11-16 uur )

In het Spanjaardgemaaltje is Peter Welles aanwezig in de gedaante van Salomon Spanjaard die vertelt over het begin en de toekomst van het gemaal. Bij elk monument is een gids beschikbaar.

INFO
De opengestelde monumenten zijn herkenbaar aan de vlag van de Open Monumentendag.
Bij de VVV in het Kulturhus is uitgebreide informatie beschikbaar. De Open Monumentendag wordt georganiseerd door een werkgroep van de Heemkundevereniging Borne.
Meer informatie via:   www.openmonumentendag.nl

 

 

 

 

 

 

De Heemkundevereniging Borne organiseert: Lezingen, Presentaties, Exposities, Excursies en open Monumentendagen.

Datum Onderwerp / Activiteit
Locatie
 Start  Eind