De Heemkundevereniging Borne organiseert: Lezingen, Presentaties, Exposities, Excursies en open Monumentendagen.

Datum / Onderwerp / Activiteit
Busreis
Excursies
Zaterdag
15 september
Geachte dames en heren,                                                                                                                                                                                                                                                     

Dit jaar bestaat de jumelage Rheine – Borne 35 jaar. Het Jumelage- comité heeft alle verenigingen en stichtingen verzocht aan dit jubileum extra aandacht te geven. Graag geven wij aan deze oproep gevolg. Het contact tussen onze heemkunde vereniging en de Heimat Verein Rheine heeft de laatste jaren op een erg laag pitje gestaan. Een goede aanleiding om de contacten te vernieuwen.

Wij hebben contact met hen opgenomen en wij worden op de meest hartelijke wijze uitgenodigd om met onze jaarlijkse excursie Rheine aan te doen.

In Rheine is veel moois te zien en zeker onder deskundige begeleiding van onze zustervereniging kunnen wij dat alles op een aantrekkelijke manier gaan bewonderen.

In samenspraak met hen zijn we er in geslaagd een bijzonder aantrekkelijk programma samen te stellen. Als eerste zullen we worden ontvangen in de Stadhalle van waaruit wij een rondleiding door de stad maken. We bezoeken o.a. de Falkenhof, de St Dionysius kerk, het Rathaus, de Bonnekes-Kapelle en de Ems Galerie.
Na deze rondgang door het centrum zullen we eten in het Lörenbecks Gasthaus gelegen aan de Borne Platz.
Daarna gaan we naar het Salinenpark mit Gradierwerk, Salzsiedehaus en het zeer bekende klooster Bentlage.

Tot slot drinken we koffie mit Kochen In het Heimathaus Hovestaat. In dit gebouw, een voormalige boerderij is onder meer een bakhuis, een imkerijmuseum en een “boerderijtuin”, met klein-dieren ondergebracht.

Wij bieden U deze excursie aan voor € 50,–

(niet leden € 55,–) per persoon.                                                                                                                          

We vertrekken op zaterdag 15 september om 9.00 uur en zullen rond 18.00 weer in Borne zijn. Aanmelden bij :                                                                                                                                    

Ineke van de Ven, Cuba 8, 7622 LS Borne of per e.mail: ineke24@hotmail.com  

Hierbij geef ik mij, c.q. geven wij ons, op voor deelname aan de bus-excursie naar Rheine (Dld) op zaterdag 15 september 2018 a.s..
Het zal voor 26 juni a. s. worden overgemaakt op bankrek. Nr. NL43 RABO 0145637409  t.n.v.
de  Heemkundevereniging Borne. De aanmelding is pas definitief wanneer de betaling is gedaan.

 

 

 

 

 

2 mei woensdag avond Geachte leden,
De eerste week van mei is de week van herdenken. Herdenken van allen welke in de Tweede wereldoorlog vaak onbeschrijfelijk leed berokkend.
Mensen met een gewoon leven werden plotseling geconfronteerd met grote verschrikkingen. Zonder enige redenen worden hele groepen, zoals zigeuners, mensen met een andere politieke opvatting, maar vooral Joden vervolgd. Zonder pardon werden ze opgepakt, in doorgangskampen ondergebracht en vervolgens in een gepropt in veewagens transport gezet naar vernietigingskampen veelal gelegen in het oosten, het tegenwoordige Polen Uiteraard probeerden zij, welke hiermee werden bedreigd, zich hieraan te onttrekken. Waar mogelijk probeerde men onder te duiken. Maar ook dit onderduiken geen vaak met veel leed gepaard. Vele jaren moeten doorbrengen in isolement, vaak gescheiden van familie en/of geliefden is een erg zware opgave. En daarbij kwam nog de onzekerheid over” hoe moet het verder?, zal ik toch niet worden opgepakt?, hoe is het met mijn geliefden?” hebben een zware wissel op allen die hiermee te maken kregen getrokken.
Boven omschreven leed is de fam. de Leeuw uit Borne overkomen.
Onze (oud) dorpsgenoot Jo de Leeuw heeft de oorlog als kleuter, gescheiden van zijn ouders, doorgebracht.
Over deze jaren en over de aangrijpende feiten welke dit voor zowel zijn familie maar ook voor de familie welke hem in die tijd hebben verzorgd zal hij ons op deze extra ledenavond vertellen. Ook gaat hij in op zijn visie over at het verschil tussen overleven en de gang naar de vernietigingskampen.
Deze avond vindt plaats op woensdag 2 mei a.s. en wel om 19.30 uur in de Stefanshof te Borne.
Stefans
hof
19.30
uur