IMG_1280
Hoe kan ik lid worden?

Lid worden van onze Heemkundevereniging!

Inmiddels hebben we ons 500ste lid welkom geheten!

Het jubileumjaar kan voor de Heemkundevereniging niet meer stuk. Tijdens de presentatie van het boek ” De Melbuuln van Nazareth”, dat geschreven is door Leo Leurink, werd Andre Wanink in het zonnetje gezet omdat wij hem als 500ste lid hebben ingeschreven.

De Heemkundevereniging zou haar activiteiten en werkzaamheden niet kunnen doen zonder steun en donaties van haar leden. Uw betrokkenheid bij de doelstelling van de vereniging en de inzet van de vele vrijwilligers is dan ook meer dan welkom. Uw betrokkenheid zorgt er ook voor dat het cultureel erfgoed, de geschiedenis, de historie van Borne dus, doorgegeven kan worden aan de volgende generaties, waarbij cultuur educatie een grote rol speelt!

Wij heten u dan ook van harte welkom als nieuw lid van onze vereniging. Nieuwe leden krijgen het boek ” Van Borghende tot Borne ” als welkomstgeschenk gratis aangeboden.

Om lid te kunnen worden kunt u zich opgeven via e-mail aan : info@heemkundeborne.nl

Wat mag u van ons verwachten als u lid wordt:

  • U ontvangt 3 keer per jaar ons blad ” Boorn & Boerschop “.
  • U kunt 6 keer per jaar een ledenavond bijwonen en aan activiteiten deelnemen.
  • U heeft vrije entree in het Museum Bussemakerhuis Borne.
  • U betaalt voor het persoonlijk lidmaatschap € 18,00 / gezinslidmaatschap € 24,00 / per jaar.
  • U ontvangt gratis het boekwerk ” Van Borghende tot Borne “.

    Bank:
    Rabobankrekening nummer : NL43RABO0145637409